+48 91 43 48 106

Karol Urbański

konsultant programowy

Urodził się w 1965 roku. Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Łodzi w 1984 roku. Jeszcze podczas nauki związał się z Teatrem Wielkim w Łodzi, w którym przepracował jako tancerz i solista dziewięć lat, z dwuletnią przerwą, podczas której odbywał służbę wojskową w Centralnym Zespole Artystycznym, wtedy jeszcze Ludowego Wojska Polskiego. W 1991 roku przeniósł się do Warszawy i związał z baletem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. W 1995 roku wyjechał na dwa lata do Norwegii, gdzie tańczył w Norweskim Balecie Narodowym. W 1997 roku ponownie podjął pracę jako solista w balecie Opery Narodowej. W zespole tym pracował do 2010 roku. Po zakończeniu kariery tancerza pracował w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej jako specjalista do spraw reorientacji zawodowej tancerzy.

W swoim repertuarze miał m. in. następujące role: Książę Zygfryd w Jeziorze Łabędzim, książę Albert w Giselle, Król Myszy w Dziadku do Orzechów, Matka Simone w Córce źle strzeżonej, Mędrzec w Święcie wiosny (chor. Emil Wesołowski), Anioł śmierci w Czterech ostatnich pieśniach (chor. Rudi van Danzing), Stefanio w Burzy (chor. Glen Tetley), Petit Mort (chor. Jiri Kilian), Carmen, Coś jakby (chor. Mats Ek), Stabat Mater (chor. Ewa Wycichowska).

Jeszcze podczas pobytu w Oslo podjął próby choreograficzne, które kontynuował po powrocie do kraju.
Jako choreograf ma w swoim dorobku m.in. następujące spektakle: Aria z Wariacji Goldbergowskich (muz. J.S. Bach) – Oslo 1996; Passagcalia (muz. J. S. Bach) Gdańsk 1998; Pocztówki z życia (muz. Tom Waits) – Gdańsk 1998; Śmierć i dziewczyna (muz. F. Schubert) − Warszawa 1998; Tylko raz w życiu (z Elwirą Piorun) − Warszawa 2001; La spectre de la rose do muzyki Hectora Berlioza; Pas d’un do muzyki G.F. Heandla; Pożegnanie do muzyki G. Verdiego; choreografia do musicalu dziecięcego Koty czyli koci miauzical, którego premiera odbyła się w teatrze „Guliwer” w Warszawie; Requiem Verdiego z okazji drugiej rocznicy ataku na World Trade Center 2003; Requiem dla wydrążonych ludzi Scena Kameralna Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

W 2001 roku podjął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, które zakończył w 2006 roku, broniąc pracy magisterskiej „Taniec jako przedmiot filozofii”. Ukończył również podyplomowe studia zarządzania instytucjami kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od końca lat osiemdziesiątych prowadzi również działalność pedagogiczną. Uczył tańca klasycznego i współczesnego w szkołach baletowych w Łodzi i Warszawie. Współpracuje jako nauczyciel tańca klasycznego i współczesnego z wieloma grupami profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi w kraju i zagranicą, prowadząc warsztaty i projekty.

Ma w swoim dorobku także kontakty z filmem i telewizją. Występował m. in. w filmie Krzysztofa Zanussiego Suplement, Serce na dłoni oraz przedstawieniu Teatru TV Casting w reż. Krzysztofa Zanussiego oraz w przedstawieniu Teatru TV Gra trafu i miłości w reż. Gustawa Holoubka.

W 2001 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury.
W 2007 roku założył ze Zbigniewem Czapskim Fundację „Centrum Tańca Współczesnego”. W 2008 roku odbył staż w londyńskim centrum tańca współczesnego „The Place”. W roku 2011 dla zespołu baletu Opery Nova w Bydgoszczy zrealizował spektakl Sen Nocy Letniej.

W latach 20120 – 2019 pełnił funkcję kierownika baletu Opery na Zamku w Szczecinie.