+48 91 43 48 106

Majątek

Według stanu na 31 grudnia 2016 r., wartość majątku trwałego Opery na Zamku wynosi:

61 918 902,68 zł

w tym:

  • nieruchomości i grunty 57 303 819,65 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny 2 285 897,03zł
  • środki transportu 603 260,63 zł
  • pozostałe środki trwałe 1 725 925,37zł

Działalność statutową Opera prowadzi w zabytkowym budynku Zamku Książąt Pomorskich, stanowiącym własność samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie umowy użyczenia.
 

Budżet Opery na Zamku w latach 2006–2016

2006
1. Koszty działalności ogółem: 9 386 095
2. Przychody własne: 1 722 577
3. Przychody z tyt. dotacji: 6 942 816
a. Dotacje z Sejmiku Woj. Zach.: 6 316 241
b. Dotacje z rezerwy budżetu państwa: 626575

2007
1. Koszty działalności ogółem: 7 988 474
2. Przychody własne: 9 225 61
3. Przychody z tyt. dotacji: 7 352 410
a. Dotacje z Sejmiku Woj. Zach.: 7 261 649
b. Dotacje z rezerwy budżetu państwa: 90761

2008
1. Koszty działalności ogółem: 9 614 485
2. Przychody własne: 1 601 681
3. Przychody z tyt. dotacji: 7 481 412
a. Dotacje z Sejmiku Woj. Zach.: 7 176 410
b. Dotacje z rezerwy budżetu państwa: 314 002

2009
1. Koszty działalności ogółem: 10 243 848
2. Przychody własne: 2 380 642
3. Przychody z tyt. dotacji: 7 961 071
a. Dotacje z Sejmiku Woj. Zach.: 7 526 071
b. Dotacje z rezerwy budżetu państwa: 435 000

2010
1. Koszty działalności ogółem: 10 320 762
2. Przychody własne: 10 448 833
3. Przychody z tyt. dotacji: 9 004 338
a. Dotacje z Sejmiku Woj. Zach.: 8 475 338
b. Dotacje z rezerwy budżetu państwa: 529 000

2011
1.      Koszty działalności ogółem:    11 262 168
2.      Przychody własne:    11 522 493
3.      Przychody z tytułu dotacji:    9 581 615
a)    Dotacja z Sejmiku Woj. Zach. (dotacja podmiotowa):    9 531 615
b)    Dotacja ze środków MKiDN:    50 000

2012
1.      Koszty działalności ogółem:   12 416 893
2.      Przychody własne:    1 884 394
3.      Przychody z tytułu dotacji:   
a)    Dotacja z Sejmiku Woj. Zach. (dotacja podmiotowa):    10 530 000
b)    Dotacja Celowa Organizatora:    20 000

2013
1.      Koszty działalności ogółem:   13 725 796
2.      Przychody własne:    1 725 953
3.      Przychody z tytułu dotacji:   
a)    Dotacja z Sejmiku Woj. Zach. (dotacja podmiotowa):    11 321 250

2014
1.      Koszty działalności ogółem:   13 623 482
2.      Przychody własne:    1 572 680
3.      Przychody z tytułu dotacji:   
a)    Dotacja z Sejmiku Woj. Zach. (dotacja podmiotowa):    11 415 000
b)    Dotacja Celowa Organizatora:    198 720

2015
1.      Koszty działalności ogółem:   18 213 833
2.      Przychody własne:    2 123 254
3.      Przychody z tytułu dotacji:   
a)    Dotacja z Sejmiku Woj. Zach. (dotacja podmiotowa):    10 801 000

2016
1.      Koszty działalności ogółem:   23 470 778
2.      Przychody własne:    2 669 034,23
3.      Przychody z tytułu dotacji:   
a)    Dotacja z Sejmiku Woj. Zach. (dotacja podmiotowa):    11 832 000
b)    inne dotacje:    75 303,86