+48 91 43 48 106
Kinga Baranowska

moniuszk-o_turniej_gry.png

Turniej gry Moniuszk-O! organizowany jest z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i adresowany jest do dzieci w wieku 10 – 13 lat.

TERMIN: 29 września 2019 r., godz. 12.00-15.00

Opera na Zamku, Galeria O.

Zgłoś swój udział, zagraj w turnieju i zdobądź wspaniałe nagrody!

Zgłoszenia (imię, nazwisko, wiek) przyjmowane są do 28 września na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona!

Gra Moniuszk-O! opiera się na umiejętnościach spostrzegawczych uczestników. Składa się z 57 specjalnie przygotowanych kart z dobrze znanymi dzieciom prostymi symbolami. Zadanie gracza polega na jak najszybszym wskazaniu wspólnego symbolu oraz wypowiedzenie jego nazwy. Na odwrocie każdej z kart znajdują się także ciekawostki o Stanisławie Moniuszce i Operze na Zamku.

Do zdobycia wartościowe nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego!

I miejsce: bon do Empiku o wartości 1000 zł

II miejsce: bon do Empiku o wartości 500 zł

III i IV miejsce: bon do Empiku o wartości 250 zł każdy

Regulamin Turnieju w grę planszową Moniuszk-O! o nagrodę Marszałka województwa zachodniopomorskiego

  • Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Turnieju w grę Moniuszk-O  (zwanych dalej Turniejem) jest Opera na Zamku w Szczecinie siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Regulamin określa zasady przeprowadzania i uczestnictwa w Turnieju i zawiera warunki, które uczestnik akceptuje, biorąc udział w Turnieju.

  • Warunki uczestnictwa

2.1. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby urodzone pomiędzy 1.01.2006 a 31.12.2009 roku.

2.2. Warunkiem udziału w Turnieju jest podpisanie przez opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych i  dziecka i odesłaniu dokumentów na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub podpisanie wyżej wymienionych dokumentów bezpośrednio przed Turniejem.

2.3. Ilość miejsc w Turnieju jest ograniczona do 64 graczy.

2.4. W Turnieju nie mogą  brać udziału ani otrzymać Nagrody pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia Turnieju, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.

  • Nagrody

3.1. Nagrody otrzymują gracze, którzy zajęli cztery najwyższe miejsca w finale. W przypadku rezygnacji z nagrody lub jej części, nagroda przepada i nie jest wręczana.

3.2. Za zajęcie pierwszego miejsca gracz otrzymuje kartę prezentową Empik o saldzie 1000 złotych.

3.3. Za zajęcie drugiego miejsca gracz otrzymuje kartę prezentową Empik o saldzie 500 złotych.

4.3. Za zajęcie trzeciego miejsca gracz otrzymuje kartę prezentową Empik o saldzie 250 złotych.

4.4 Za zajęcie czwartego miejsca gracz otrzymuje kartę prezentową Empik o saldzie 250 złotych.

  • Przebieg Turnieju

4.1– Turniej odbędzie się 29.09.2012. w godzinach 12.00-15.00 w budynku Opery na Zamku w Szczecinie (foyer oraz Galeria Opery, wejście K).

4.2. Uczestnicy (opiekunowie prawni) zobowiązani są do stawienia się godzinę przed rozpoczęciem Turnieju w celu rejestracji oraz podpisania oświadczeń.

4.3. Uczestnicy w losowy sposób zostaną podzieleni na 16 czteroosobowych grup, w których zostanie rozegrana runda eliminacyjna.

4.4. Zwycięzcy rundy eliminacyjnej zostaną w losowy sposób podzieleni na 4 czteroosobowe grupy, w których zostanie rozegrana runda półfinałowa.

4.5. Zwycięzcy rundy półfinałowej rozgrywają rundę finałową.

4.6. Nad przebiegiem rozgrywek czuwają sędziowie, w tym sędzia główny.

4.7. Każda rozgrywka, podczas każdej z rund jest rozgrywana pod kierunkiem sędziego.

4.8. Podczas rundy eliminacyjnej sędziowie wytłumaczą uczestnikom zasady gry.

4.9. Wszystkie kwestie sporne są rozstrzygane przez sędziego.

  • Ingerowanie w przebieg Turnieju

5.1.Obstawianie i kupowanie wyników gier podczas Turnieju przez kogokolwiek (włączając sędziów, organizatora, graczy i oglądających) jest surowo zabronione. Każdy, kto mimo to będzie obstawiał wyniki gier lub oferował graczom jakąkolwiek formę rekompensaty za zdobycie określonej pozycji w rozgrywce, może zostać poproszony o opuszczenie miejsca, w którym odbywają się rozgrywki. Gracze, którzy podejmą próbę oszustwa zostaną zdyskwalifikowani oraz nie będą mogli uczestniczyć w dalszej części rozgrywek.

5.2. Obserwatorem jest każda osoba, która w danym momencie nie bierze udziału w rozgrywce, ale przygląda się jej. Obserwator nie może komentować przebiegu gry, doradzać żadnemu z graczy, komentować decyzji sędziego, powinien starać się nie rozpraszać graczy i zachować rozsądny dystans od grających.

  • Publikowanie informacji o turnieju

6.1.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o przebiegu rozgrywek eliminacyjnych i finałowych, zwycięzcach.

6.2. Biorąc udział w turnieju uczestnik przyznaje Organizatorowi prawo do publikowania jego imienia, nazwiska, wizerunku, przyjętych w rozgrywce strategii, cytowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, nagrywania i publikowania rozgrywek z jego udziałem oraz zdjęć i transmisji z Turnieju.

  • Obowiązki turniejowe

7.1.Od uczestników turnieju oczekuje się zachowywania się z szacunkiem wobec współgraczy i przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Wszystkie dyskusje podczas turnieju powinny być prowadzone w  tonie odpowiadającemu duchowi rywalizacji fair play. Niedopuszczalne są zachowania agresywne, obrażanie innych graczy lub grup etc.