+48 91 43 48 106
Maciej Mizgalski

WARSZTATY MUZYCZNO – TEATRALNE DLA DZIECI
W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE

wrzesień 2019 – maj 2020

I semestr: 14.09.2019 – 14.12.2019 (14 zajęć)
II semestr: 04.01.2020 – 09.05.2020 (15 zajęć)

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat; prowadzone w grupie liczącej od 15 do 30 dzieci.

Warsztaty chóralne i ruchowe (ruch sceniczny, taniec, zajęcia z wiedzy o teatrze) adresowane są w szczególności do dzieci, które mają predyspozycje sceniczne, przede wszystkim wokalne. Zajęcia będą trwały po 60 min, odbywać się będą w soboty o godz. 10.00 w Operze na Zamku, w przestrzeniach opery.
Cotygodniowe zajęcia prowadzą instruktorzy na co dzień związani z Operą: Katarzyna Berowska, która w 2017 roku przygotowała chór dziecięcy do premiery „Pajaców” w reż. Michała Znanieckiego i była instruktorem Chóru dziecięcego Opery w sezonach 2017/2018, 2018/2019 oraz Monikę Marszałek, tancerkę baletową, związaną z Operą na Zamku. Podczas zajęć młodzi adepci teatralnej sztuki muzycznej, rozwijają swoje umiejętności wokalne i ruchowe, zapoznają się z pracą na scenie i aktywnie uczestniczą w procesie przygotowań do spektakli.” Efekty nauki zaprezentują grając w przedstawieniach u boku artystów Opery na Zamku. Warunkiem udziału w spektaklach jest gotowość uczestnika potwierdzona pozytywną opinią instruktorów zajęć.

 

Informacje dla zainteresowanych (nabór na sezon artystyczny 2019/2020 zakończony)

Koszt udziału w warsztatach 500 zł za I semestr i 535 zł za II semestr.
Płatność za pierwszy semestr do 13 września 2019 (możliwość rozłożenia kwoty za semestr na dwie raty – 250 zł płatne do 13 września, 250 zł płatne do 18 października).
Płatność za drugi semestr do 3 stycznia 2020 (możliwość rozłożenia kwoty za semestr na dwie raty – 267,5 zł płatne do 3 stycznia, 267,5 zł płatne do 3 lutego)
Wpłaty należy dokonać na konto 76 1050 1559 1000 0022 9693 6186. W tytule przelewu należy wpisać: „Chór dziecięcy oraz imię i nazwisko uczestnika”.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest uzbieranie minimum 15 uczestników.
Na pierwsze zajęcia warsztatowe proszę przynieść potwierdzenie uiszczenia opłaty/raty za warsztaty, będzie ono warunkiem dopuszczenia dzieci do udziału w zajęciach.

Oświadczenie dot. danych osobowych.

 1. Dane osobowe Artysty będą przetwarzane przez Zamawiającego  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w celu realizacji niniejszej umowy i w zakresie niezbędnym do jej realizacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych  Artysty w zakresie objętym umową jest Opera na Zamku w Szczecinie , ( Zamawiający ),
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Przemysław Oćwieja ul. Śląska 31/4, 70-434 Szczecin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Odbiorcami Danych osobowych Artysty będą podmioty współpracujące z Zamawiającym, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych Artysty od Zamawiającego na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe artysty będą przetwarzane  przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu będą przechowywane przez okres wymagany przepisami  ustawy o rachunkowości.
 6. Artysta posiada prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie zgody, jak również prawo sprzeciwu, co do przetwarzania.
 7. Artysta ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania.
 8. Strony oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych Artysty, z uwagi na cel I charakter niniejszej umowy  będzie wiązało się z podawaniem danych osobowych Artysty tj. Imienia I nazwiska, a także danych związanych z umiejętnościami I pracą artystyczną Artysty podmiotom trzecim w celach promocji Spektaklu o którym mowa w § 1 ust. 1 tej umowy, w celach informacyjnych, I marketingowych, a Artysta podpisując niniejszą umowę wyraża na to swoją zgodę.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w ust. 8 powyżej związane jest z charakterem umowy i celami działalności Zamawiającego jako Instytucji Kultury,
 10. Zamawiający oświadcza, że nie będzie wykorzystywał w celach marketingowych, informacyjnych ani promocyjnych danych osobowych Artysty nie związanych z jego pracą Artystyczną i odnoszących się do sfery życia prywatnego Artysty.
Maciej Mizgalski
Ruszyła sprzedaż biletów na nowy sezon artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie.
W zakładce REPERTUAR 2018/19 można już zakupić bilety na nasze propozycje - te już świetnie znane i nagradzanie jak i nowe - przygotowywane dla Was premiery (w tym polskie i światowe!) *
Zapraszamy!* Uwaga! Sprzedaż biletów na spektakle dla szkół oraz na wydarzenia specjalne zostanie uruchomiona w późniejszym terminie.

Maciej Mizgalski
Zgodnie z Regulaminem 20. Wielkiego Turnieju Tenorów Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza listę śpiewaków zakwalifikowanych do Turnieju.
Gratulujemy!

20. Wielki Turniej Tenorów


Persuant to the Terms and Conditions of the 20th Great Tenors Tournament, Opera na Zamku declares the list of the singers qualified to the Tournament.
Congratulations!

20th Great Tenors Tournament
Maciej Mizgalski

Ohad Naharin: Europejskie orędzie na Międzynarodowy Dzień Tańca 2018


Fot. Międzynarodowy Instytut Teatralny ITI

Z okazji 70. rocznicy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, a także mając na uwadze międzykulturowy i międzynarodowy aspekt wspólnego języka, jakim jest taniec, Rada Wykonawcza oraz Międzynarodowy Komitet Tańca ITI zaprosili pięcioro autorów do napisania pięciu wersji orędzia, po jednej dla każdego z regionów UNESCO: Afryki, obu Ameryk, krajów arabskich, Azji i Pacyfiku oraz Europy. Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca publikuje europejskie orędzie choreografa Ohada Naharina na Międzynarodowy Dzień Tańca 29 kwietnia 2018. Naharin jest dyrektorem artystycznym Batsheva Dance Company, twórcą języka ruchowego GaGa. 

Tekst orędzia:

W tańcu chodzi o bycie w chwili. Wsłuchanie się w zakres doznań oraz pozwolenie na to, by stało się ono paliwem uczuć, form i treści. Zawsze jednak powinniśmy pamiętać o tym, skąd pochodzimy.

Gdy jestem pytany, o czym są moje prace, zawsze odpowiadam, że przede wszystkim o sobie samych. O tym, jak ich poszczególne elementy spotykają się we wspólnej narracji, na którą składają się głośność, delikatność, eksplodująca energia. Badanie ruchu, organizacji i struktury. Poczucie humoru, dynamika, przesada i niedopowiedzenie, połączenie przyjemności i wysiłku, sublimacja szaleństwa i pasji tancerzy oraz fantazja, które splatają się w czystą formę.

Najlepsze prace taneczne dotykają wzniosłości, nawet jeśli daleko im do doskonałości. Musimy sprzeciwiać się myśleniu w kategoriach konserwatywnych i konwencjonalnych, które cechują edukację i szkolenia taneczne, i porzucić stare idee na rzecz nowych, lepszych. Musimy pamiętać, by tańczyć choć trochę każdego dnia…

Musimy pamiętać, by tańczyć choć trochę każdego dnia… i nigdy nie robić tego przed lustrem.

Przekład z angielskiego – Józef Jaskulski/ IMiT.

Ohad Naharin – choreograf, dyrektor artystyczny Batsheva Dance Company, twórca języka ruchowego GaGa. Urodzony w 1952 roku w Mizrze (Izrael), w 1974 roku dołączył do Batsheva Dance Company mimo braku formalnej edukacji tanecznej. W trakcie pierwszego roku występów w BDC poznał Marthę Graham, która zaprosiła go do swojego nowojorskiego teatru tańca. To właśnie tam zadebiutował jako choreograf, prezentując swoją pierwsza pracę w studiu Kazuko Hirabayashi. W kolejnej dekadzie prezentował swoje prace w Nowym Jorku i za granicą, jego choreografie wykonywały takie zespoły, jak Batsheva Dance Company, Kibbutz Contemporary Dance Company, czy Nederlands Dans Theater. Blisko współpracował ze swoją pierwszą żoną, Mari Kajiwarą, która zmarła na raka w 2001 roku.

W 1990 roku objął stanowisko Dyrektora Artystycznego Batsheva Dance Company. W tym samym roku założył młodzieżowy oddział BDC, Batsheva – The Young Ensemble. Jest autorem ponad trzydziestu prac dla obu zespołów BDC, tworzył również choreografie dla wielu innych artystów. Współpracował z licznymi muzykami (The Tractor’s Revenge, Avi Balleli and Dan Makov, Ivri Lider, Grischa Lichtenberger i wielu innych). Działając pod pseudonimem Maxim Waratt, skomponował, zmontował i zmiksował wiele własnych ścieżek dźwiękowych. Jego prace uwieczniano w kilku filmach, m.in. Out of Focus Tomera Heymanna (2007) i Mr. Gaga  autorstwa braci Heymann (2015). Oprócz pracy scenicznej, działa aktywnie jako twórca języka ruchowego GaGa, innowacyjnego aparatu badawczo-treningowego stosowanego przez tancerzy Batsheva Dance Company oraz wielu tancerzy zawodowych i amatorskich na całym świecie.

Posiada podwójne obywatelstwo izraelsko-amerykańskie. Obecnie mieszka w Izraelu razem ze swoją żoną, kostiumografką Eri Nakamurą oraz ich córką, Nogą.

Międzynarodowy Dzień Tańca (IDD)

W 1982 roku Komitet Tańca ITI ustanowił 29 kwietnia – dzień, w którym chrzest przyjął twórca nowoczesnego baletu Jean-Georges Noverre (1727-1810) – Międzynarodowym Dniem Tańca. Przesłaniem Międzynarodowego Dania Tańca jest celebrowanie tańca, czerpanie radości z uniwersalnego charakteru tej formy sztuki, przekraczanie granic politycznych, kulturowych i etnicznych oraz łączenie ludzi przy pomocy uniwersalnego języka tańca. Co roku w świat wysyłane jest przesłanie wybitnego choreografa lub tancerza wybranego przez Międzynarodowy Komitet Tańca ITI we współpracy ze stowarzyszeniem World Dance Alliance, które współpracuje z ITI.

W Polsce coroczne orędzie z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca we współpracy z IMiT propaguje stowarzyszenie Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego /PO ITI/.

Więcej informacji: https://www.international-dance-day.org/

Orędzia na Międzynarodowy Dzień Tańca 2018:

https://www.international-dance-day.org/messageauthor.html

Maciej Mizgalski
Szukajcie na mieście naszego słonecznego, wiosennego repertuaru na kwiecień, maj i czerwiec 2018!Maciej Mizgalski
20. Wielki Turniej Tenorów w Szczecinie już 30 czerwca 2018!
Organizatorzy ogłaszają konkurs zgłoszeń. Poniżej zamieszczamy regulamin w języku polskim i angielskim.
Zapraszamy tenorów z całego świata do wysyłania kart zgłoszeniowych, które znajdują się na końcu regulaminu. 8 śpiewaków, którzy dostaną się do konkursu głównego, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 000 euro. Nagroda główna w konkursie – 10 000 zł.

20th Great Tenors Tournament in Szczecin, Poland will start on June 30th!
The organizer announces an application contest. Below you can find regulations in Polish and English.
We invite tenors from all over the world to send an application forms which you can find on the very end of document we added below. The 8 singers, who will get into the main competition, will earn 1 000 euros. The main prize in Tournament – 10 000 PLN.

Regulamin 20. WTT po polsku

Rules of 20th WTT in english
Maciej Mizgalski
Nadchodzi do Was nasz premierowy, błękitny repertuar na luty i marzec 2018.
Szukajcie wersji papierowej!


Maciej Mizgalski

Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza nabór na warsztaty dyrygenckie. Tematem warsztatów będzie sceniczna wersja „Napoju Miłosnego”. Warsztaty są adresowane do absolwentów studiów  I i II stopnia w zakresie dyrygentury symfonicznej i symfoniczno-orkiestrowej. Warsztaty odbędą się w Operze na Zamku w Szczecinie od 6 do 11 marca 2018 i złożą się na  nie próby solistyczne z fortepianem, próby z chórem, odrębne próby z orkiestrą, jak również próba muzyczna Italiana oraz pełne próby sceniczne. Udział uczestników warsztatów w próbach będzie polegał na poprowadzeniu próby w wymiarze około 90 minut dla każdego uczestnika warsztatów. Warsztaty zakończą się spektaklem „Napoju Miłosnego” w dniu 11 marca, prowadzonym przez wybranych uczestników warsztatów.

Termin nadsyłania zgłoszeń (CV oraz nagranie): 8 lutego 2018

Ogłoszenie listy uczestników do 14 lutego 2018

Opłata za kurs należy dokonać do 20 lutego na konto:
Opera na Zamku w Szczecinie, Korsarzy 34, 70 - 540 Szczecin
EURO PL 10 1050 1559 1000 0022 9693 6210

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztaty poprowadzi Vladimir Kiradjiev.
Koszt uczestnictwa oraz rejestracji: 1000 EURO+50 EURO


Regulamin kursu dostępny do wglądu w siedzibie Opery na Zamku

click for english

Maciej Mizgalski

Rozstrzygnięcie konkursu dot. wydarzenia „700 głosów na 100 lat”
Dziękujemy bardzo za liczny udział w głosowaniu na pieśni patriotyczne, jakie chcielibyście usłyszeć podczas koncertu z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Oto lista 15 utworów, które zdobyły największą liczbę głosów i znajdą się w programie koncertu:

1.

Czerwone maki na Monte Cassino

2.

Białe róże (Rozkwitają pąki białych róż)

3.

Mury

4.

Płonie ognisko i szumią knieje

5.

Wojenko, wojenko

6.

Przybyli ułani pod okienko

7.

Upływa szybko życie

8.

O mój rozmarynie

9.

Pierwsza Brygada (Legiony to – żołnierska nuta)

10.

Biały krzyż (Gdy zapłonął nagle świat)

11.

Kołysanka leśna (Dziś do ciebie przyjść nie mogę)

12.

Góralu, czy ci nie żal?

13.

Piechota (Maszerują strzelcy)

14.

Płynie Wisła, płynie

15.

Serce w plecaku (Z młodej piersi się wyrwało)

Dla każdego uczestnika konkursu przygotowaliśmy torbę ekologiczną i długopis z logo Opery na Zamku.
Zapraszamy po odbiór upominków do 19 lutego br. w kasie Opery w godzinach jej otwarcia.---------------------

"Ja i Ojczyzna to jedno” – pisał wieszcz Adam Mickiewicz.

11 listopada 2018 roku w całej Polsce obchodzona będzie 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia wspólnie świętujemy od wielu lat, ale 2018 rok zobowiązuje szczególnie. Opera na Zamku w Szczecinie przygotowuje wydarzenie, w którym oprócz chóru i orkiestry Opery na Zamku wystąpią właśnie … widzowie, nasi goście: młodsi i starsi. To spektakl dla  rodziców z dziećmi, dziadkami, przyjaciółmi. Razem będziemy śpiewać pieśni patriotyczne, wpisane w polską tradycję i kulturę. Zachęcamy zatem do udziału w konkursie na ulubione pieśni, które powinny znaleźć się w repertuarze koncertu. Dla ułatwienia przedstawiamy listę 31 znanych utworów, z których każdy może wybrać 5.

Świętujmy wspólnie ten wyjątkowy dzień! „Ja i Ojczyzna to jedno”…


Zapraszamy do głosowania. Zagłosować można na 2 sposoby:
 1. osobiście - w kasie Opery na Zamku, znajdują się plansza z listą pieśni patriotycznych, karta do głosowania oraz skrzynka, do której należy wrzucić wypełnione karty. Na karcie do głosowania należy podkreślić/zaznaczyć do 5 utworów z listy pieśni patriotycznych. Głosować można w podanych niżej godzinach:
 • od wtorku do piątku w godz. 12-18,
 • w soboty w godz. 14-18.
 1. w formie elektronicznej - na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy wysłać tytuły wybranych utworów lub przyporządkowane im numery (do 5 utworów) oraz podać dane: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail.
Spośród osób biorących udział w głosowaniu zostaną rozlosowane nagrody w postaci voucherów na wydarzenie  „700 głosów na 100 lat” oraz gadżety operowe. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Nagrody (vouchery i gadżety operowe) będą do odbioru od 19 stycznia 2018 r. w kasie Opery na Zamku.


LISTA UTWORÓW

 1. Białe róże (Rozkwitają pąki białych róż)
 2. Biały krzyż (Gdy zapłonął nagle świat)
 3. Bywaj dziewczę zdrowe
 4. Czerwone maki na Monte Cassino
 5. Cześć polskiej ziemi, cześć
 6. Hymn do Bałtyku (Wolności słońce pieści lazur)
 7. Góralu, czy ci nie żal?
 8. Kołysanka leśna (Dziś do ciebie przyjść nie mogę)
 9. Maki (Ej, dziewczyno, ej niebogo)
 10. Marsz, marsz Polonia
 11. Marsz Mokotowa (Nie grają nam surmy bojowe)
 12. Marsz pierwszego korpusu (Spoza gór i rzek wyszliśmy na brzeg)
 13. Modlitwa Armii Krajowej (O Panie, któryś jest na niebie)
 14. Mury
 15. O mój rozmarynie
 16. Ostatni mazur (Jeszcze jeden mazur dzisiaj)
 17. Piechota (Maszerują strzelcy)
 18. Pierwsza Brygada (Legiony to – żołnierska nuta)
 19. Pierwsza kadrowa (Raduje się serce, raduje się dusza)
 20. Pieśń o wodzu miłym (Jedzie, jedzie na Kasztance)
 21. Płonie ognisko i szumią knieje
 22. Płynie Wisła, płynie
 23. Przybyli ułani pod okienko
 24. Rozszumiały się wierzby płaczące
 25. Serce w plecaku (Z młodej piersi się wyrwało)
 26. Ułani, ułani, malowane dzieci
 27. Upływa szybko życie
 28. Warszawskie dzieci (Nie złamie wolnych żadna klęska)
 29. Witaj, majowa jutrzenko
 30. Wojenko, wojenko
 31. W krwawym polu srebrne ptaszę

Szczegóły nt. wydarzenia oraz informacje, w jaki sposób będzie można nabyć bilety - dostępne będą na naszej stronie w październiku 2018 r.   

Regulamin głosowania


Maciej Mizgalski
Drodzy widzowie.
Informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym Kasa Opery na Zamku będzie nieczynna w dniach 23-26 grudnia 2017 oraz 2 stycznia 2018.
W pozostałe dni Kasa czynna jest normalnie.
Wesołych Świąt!