+48 91 43 48 106
Rok jubileuszowy szczecińskiej sceny muzycznej zaowocował wieloma wspaniałymi wydarzeniami artystycznymi, którego uwieńczeniem było megawidowisko „Pajace” R. Leoncavalla z udziałem 150-osobowego tzw. chóru miejskiego, składającego się z osób wyłonionych podczas castingu. Trwające ponad pół roku cotygodniowe próby pod okiem chórmistrza Opery na Zamku oraz występ przed czterotysięczną publicznością w Teatrze Letnim na tyle rozbudziły apetyt na śpiewanie, że spora część uczestników warsztatów zadeklarowała swoją gotowość do kontynuowania pracy nad głosem oraz realizacji kolejnych wyzwań artystycznych.

I tak z inicjatywy Małgorzaty Bornowskiej 25 września tego roku powstał Chór Amatorski przy Operze na Zamku, który jako zupełnie nowa propozycja edukacyjno-artystyczna w kolejnym sezonie artystycznym, stwarza możliwości rozwoju wokalnego dla wszystkich miłośników sztuki chóralnej bez względu na wiek czy muzyczne wykształcenie. Zespół pod kierunkiem chórmistrza Opery na Zamku realizować będzie zarówno samodzielne projekty koncertowe i warsztatowe, jak również wspomagać niektóre przedsięwzięcia operowe.

Chór Amatorski przy Operze na Zamku, mimo że obecnie liczy ponad 70 osób, jest zespołem otwartym na nowych członków. Chórzyści objęci są systematycznym kształceniem wokalnym w zakresie zespołowej emisji głosu, rozwijając podczas cotygodniowych prób swoje umiejętności wokalne oraz wrażliwość artystyczną. Pierwszym koncertem Chóru Amatorskiego przy Operze na Zamku był "Koncert Muzyki Polskiej" 29 kwietnia 2018 roku w Bazylice pw św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, w programie którego znalazła się m.in. „Msza polska” Jana Maklakiewicza na chór mieszany, sopran solo i organy. Chórowi towarzyszyłąbędzie solistka Opery na Zamku Joanna Tylkowska-Drożdż.
W przyszłym sezonie artystycznym zespół czynnie włączy się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wspólne śpiewanie wraz z Chórem Opery na Zamku i zgromadzoną publicznością polskich pieśni patriotycznych 11 listopada 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zespołowego śpiewania, jak i tych, którzy do tej pory nie mieli okazji zasmakować takiej właśnie formy spędzania wolnego czasu.
Próby odbywają się w siedzibie Opery raz w tygodniu w poniedziałki od godz. 18.00 do 20.30.