+48 91 43 48 106

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału Succes story z dwuletniej współpracy artystów zawodowych i amatorów z Polski i Niemiec przy realizacji widowiska „Pajace” w ramach projektu „Trans-Opera”.

Były emocje, radość i wielka przygoda.

Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu!


Oto on, już jest! 
„Podręcznik dobrych praktyk w zakresie budowania potencjału współpracy transgranicznej w obszarze kultury”.

Ta niewielka książeczka w języku polskim, niemieckim i angielskim jest zbiorem cennych informacji na temat współpracy instytucji kulturalnych z różnych regionów i państw w dużych projektach. Można dowiedzieć się z niego m.in. czym są duże projekty w zakresie kultury, jak zacząć współpracę z lokalnymi lub zagranicznymi partnerami, jak przebiega formalizacja współpracy oraz jak ważne są spotkania, komunikacja i wymiana informacji, czy kwestie związane z finasowaniem. Niezależnie od tego czy jest to mała organizacja, stowarzyszenie, biblioteka, lokalny chór czy też duża instytucja jak teatr muzyczny, opera, muzeum, współpraca w ramach jednego projektu jest możliwa. Podręcznik powstał w oparciu o doświadczenia dwuletniej polsko-niemieckiej współpracy przy realizacji wielkiego widowiska „Pajace”, w które włączyły się liczne grupy artystów amatorów z obu krajów. Wydarzeniu towarzyszyły mini spektakle, warsztaty wokalne i teatralne, koncerty, wystawy fotograficzne, performance. Powstały polsko-niemieckie partnerstwa, które podjęły współpracę nie tylko na czas trwania projektu „Trans-Opera”, ale również zapowiedziały jej kontynuację w przyszłości. Zniknęły obawy finansowe, bariera językowa okazała się do pokonania, a realizacja wspólnych działań przyniosła wspaniałe efekty, wymierne korzyści, ogromną satysfakcję i duże doświadczenie. Zawiązały się nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Udział w projekcie, szczególnie grup artystów amatorów okazał się wspaniałą przygodą, której towarzyszyła radość ze wspólnego tworzenia czegoś wyjątkowego i unikatowego.

#Trans-Opera łączy ludzi!

Zachęcamy do pobrania podręcznika w wersji elektronicznej: tutajUkoronowaniem dwuletniego projektu Trans-opera – Increasing local culure and social operators trans-border capacity with oper będzie opracowanie podręcznika dobrych praktyk (Best practices handbook), który pozwoli osiągnąć trwałość rezultatów naszego projektu.
Podręcznik zostanie przygotowany w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej, dzięki czemu możliwe będzie rozpowszechnianie go wśród innych instytucji kultury z obszaru Południowego Bałtyku i wykorzystanie w kolejnych działaniach transgranicznych, zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w regionie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Przygotowanie podręcznika dobrych praktyk rozpoczynie się od opracowania merytorycznych działań projektu, które były realizowane przez partnerstwa transgraniczne z Polski i z Niemiec w latach 2016-2018. W oparciu o odpowiednie metody badawcze w postaci kwestionariuszy i wywiadów, przeprowadzone zostaną badania wśród przedstawicieli lokalnych podmiotów kulturalnych, z Polski i z Niemiec. Treść podręcznika zostanie przetłumaczona na język niemiecki z uwagi na niemieckiego partnera oraz na język angielski, który jest oficjalnym językiem Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Zwieńczeniem wspólnej polsko-niemieckiej realizacji spektaklu operowego była wystawa fotograficzna, której wernisaż odbył się 1 lipca w Greifswaldzie. Tego samego dnia w uroczych ruinach Eldeny odbył się koncert szantowy w wykonaniu chóru żeńskiego Keja ze Świnoujścia i chóru męskiego De Prohner Hafengäng z Greifswaldu, które utworzyły w ramach projektu partnerstwo. Wystawę i koncert poprzedziły warsztaty muzyczne oraz performance cyrkowy w wykonaniu polskiego i niemieckiego artysty. Dzień wcześniej, 30 czerwca taki sam performance i koncert odbyły się w siedzibie Theater Vorpommern w Stralsundzie.

Wystawa fotograficzna, analogiczna do wystawy zorganizowanej w listopadzie 2017 r. w Szczecinie prezentowała fotografie wykonane podczas premiery spektaklu „Pajace” w Stralsundzie. Na ekspozycję złożyło się kilkadziesiąt zdjęć rejestrujących przygotowania i przebieg premiery w Niemczech. Autorami zdjęć są członkowie Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Photoclub Nord Greifswald. Na wernisaż przybyli mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele Theater Vorpommern, a także autorzy zdjęć. Podczas przygotowań do wystawy zawiązały się nowe znajomości i partnerstwa. Trans-Opera łączy ludzi!

 
 

W tym roku premiera wspólnej polsko-niemieckiej produkcji „Pajace” realizowanej w ramach projektu Trans-Opera finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, odbyła się u niemieckiego partnera- Theater Vorpommern. Międzynarodowa obsada oraz nietypowa przestrzeń zarówno dla widzów jak i artystów sprawiła, że spektakl był nowatorski i ciekawy. Publiczność zasiadła na scenie, a akcja opery rozegrała się wśród foteli na widowni, zarówno na parterze jak i na balkonie. Profesjonalni artyści wraz z amatorami stworzyli interesujący spektakl, w którym wykorzystano kostiumy oraz fragmenty scenografii ze szczecińskiej premiery. Obsada poza postacią Canio pozostała niezmienna, natomiast w niemieckiej realizacji wystąpiła orkiestra ze Stralsundu oraz działający przy teatrze chór dziecięcy i młodzieżowy prowadzony przez Julię Domasevą. Szczeciński chór amatorski oraz chór Opery na Zamku przygotowała Małgorzata Bornowska. Orkiestrę, tym razem niemiecką poprowadził Vladimir Kiradjiev. To było wspaniałe widowisko!


16 i 17 czerwca w Operze na Zamku odbyły się warsztaty teatralne dla chóru amatorskiego przygotowujące do występu w premierze spektaklu „Pajace” w Stralsundzie. Podczas warsztatów, które prowadziła  Zosia Dowjat chórzyści doskonalili umiejętności aktorskie łącząc je ze śpiewem. W tygodniu poprzedzającym premierę trwały także próby reżyserskie z Michałem Znanieckim. Część prób odbyła się na scenie Opery na Zamku, a pozostałe, całościowe w teatrze w Stralsundzie. Do szczecińskiego chóru amatorskiego oraz profesjonalnego chóru Opery na Zamku dołączył niemiecki chór dziecięcy i młodzieżowy działający przy teatrze w Stralsundzie. Orkiestrę Theater Vorpommern prowadził Vladimir Kiradjiev. Połączone  polsko-niemieckie zespoły artystyczne wystąpiły wspólnie 23 czerwca na scenie zaaranżowanej z widowni teatru w Stralsundzie. Artyści chóru amatorskiego i miejskiego, a także młodzież i dzieci z chóru niemieckiego otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

 

7 maja odbył się w Stralsundzie casting do chóru dziecięcego, który wystąpi w niemieckiej premierze widowiska „Pajace”. Dzieci uczestniczyły w kolejnych dniach w warsztatach teatralnych i muzycznych, mających na celu zaznajomienie ze sceną oraz rolą jaką odegrają w spektaklu. Aż do premiery dzieci będą przygotowywane do udziału w widowisku. Opiekę wokalną nad chórem dziecięcym objęła Julija Domaseva pełniąca funkcję kierownika chóru w Theater Vorpommern. Większość dzieci ma już obycie ze sceną, ponieważ występowała w operze „Tosca” realizowanej przez Theater Vorpommern.

Warsztaty artystyczne w Stralsundzie przeprowadziły: Magdalena Sowińska z Fundacji Jutropera i Katarzyna Kubińska, które mają doświadczenie w tego typu działaniach również w obecnym projekcie Trans-Opera, realizowanym z funduszy europejskich. W podobnych warsztatach uczestniczyli w ubiegłym roku chórzyści amatorzy, którzy weszli w skład chóru miejskiego występującego w szczecińskiej premierze „Pajaców”.

Podczas warsztatów dzieci pracowały nad ruchem, wyrażaniem emocji poprzez ciało, dowiedziały się czym jest pantomima, poznawały partyturę i swoje partie wokalne. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem oraz kreatywnością i pomysłowością w wykonywanych zadaniach.

Poza wyśmienitą zabawą był to również czas pracy i zdobywania nowych umiejętności.

Życzymy powodzenia!Rozpoczynamy przygotowania do niemieckiej premiery „Pajaców” R. Leoncavalla w reżyserii Michała Znanieckiego

Po krótkiej przerwie czas na kolejne aktywności w ramach projektu Trans-Opera łączącego polsko-niemieckie działania w zakresie kultury i budowania transgranicznych partnerstw. Przed nami warsztaty artystyczne w Niemczech, zakończone wspólną wystawą fotograficzną, koncertem i przedstawieniem. Wszystko to w ramach czerwcowego festiwalu artystycznego, w którego skład wejdzie również premiera opery R. Leoncavalla „Pajace” w dniu 23 czerwca 2018 r.

Tym razem premiera odbędzie się w siedzibie partnera projektu, czyli Theater Vorpommern w Stralsundzie. Reżyserem pozostaje Michał Znaniecki, współpracować z nim będą też realizatorzy, którzy przygotowali szczecińską premierę. Obsada poza postacią Canio również się nie zmieni. Nie zabraknie też chóru miejskiego tworzącego białe i czarne pajace. Dodatkowo na scenie pojawi się chór dziecięcy ze Stralsundu, a muzykę wykona orkiestra Theater Vorpommern. Kostiumy i elementy scenografii częściowo zostaną wykorzystane ze szczecińskich „Pajaców”, ale co ciekawe, w realizacji niemieckiej widownia… zamieni się miejscem ze sceną. W teatrze w Stralsundzie widzowie zasiądą na scenie, a na widowni, wśród foteli, które na co dzień zajmują widzowie, rozegra się opera.

Szczegółowy program wydarzeń w ramach festiwalu zostanie wkrótce opublikowany.

Warto przy tej okazji powiedzieć parę słów o szczecińskim chórze miejskim, który powstał w drodze castingu specjalnie na potrzeby widowiska plenerowego „Pajace”. Chórzyści amatorzy nie poprzestali na udziale w premierze. Spotykają się w Operze na Zamku raz w tygodniu na próbach i warsztatach wokalnych, które prowadzi pani Małgorzata Bornowska. Ćwiczą do występu w Niemczech, ale również tworzą własne projekty, w tym koncert muzyki sakralnej, który pod koniec kwietnia odbędzie się w jednym ze szczecińskich kościołów.

Polsko-niemiecka współpraca przy produkcji spektaklu „Pajace” jest możliwa dzięki projektowi Trans-Opera, realizowanemu z funduszy europejskich.Po międzynarodowym superwidowisku plenerowym "Pajace" przyszedł czas na kolejne aktywności w ramach projektu Trans-Opera, będące wynikiem polsko-niemieckiej współpracy instytucji kulturalnych z regionu Pomorza Przedniego.
Tym razem mini-partnerstwa powstałe w trakcie spotkań w Szczecinie, Stralsundzie i Greifswaldzie wzięły udział w Transgranicznym Festiwalu Artystycznym, podczas którego polscy i niemieccy artyści przygotowali koncert szantowy, wystawę fotograficzną oraz przedstawienie cyrkowe. Na wszystkie wydarzenia Festiwalu wstęp był bezpłatny.
 
27 października w Świnoujściu, w hotelu Interferie Medical SPA wystąpiły połączone chóry polskich i niemieckich seniorów: „De Prohner Hafengäng” - męski chór ze Stralsundu oraz „Keja” - żeński chór ze Świnoujścia. W repertuarze mogliśmy usłyszeć najbardziej znane i najpiękniejsze piosenki szantowe z regionów, które mają bogate tradycje morskie i żeglarskie. Koncertowi towarzyszył występ cyrkowców: Kamila Maleckiego i Martina Pieragsa. 

28 października chóry wystąpiły z koncertem szantowym w Operze na Zamku w Szczecinie. Przy wypełnionej sali kameralnej słuchacze, często miłośnicy żeglarstwa i morza, doskonale bawili się przy klimatycznych i energicznych utworach szantowych śpiewanych zarówno po polsku jak i niemiecku.Zwieńczeniem Festiwalu był wernisaż wystawy fotograficznej, która odbyła się 12 listopada w Operze na Zamku, w Galerii O.
Wystawa fotograficzna powstała z wybranych zdjęć wykonanych podczas międzynarodowego widowiska plenerowego „Pajace”, które miało miejsce 11 sierpnia 2017 r. w Teatrze Letnim.
Składa się ona z 40 barwnych fotografii dużego formatu (70x100 cm), dokumentujących występ profesjonalnych artystów wraz z amatorskim chórem miejskim, a także artystów biorących udział w akcjach happeningowych na terenie Parku Kasprowicza i przy Placu Lotników.
Autorami zdjęć są fotografowie ze Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego: Bodek Macal, Tomasz Seidler, Monika Więcław i Piotr Wolski oraz fotograf zPhotoclub Nord Greifswald:  Martin Tschirn. Wernisaż uświetniła obecność dyrektora Opery na Zamku, autorów zdjęć oraz zaproszonych gości, szczególnie członków amatorskiego chóru miejskiego, a także artystów cyrkowych: Kamila Maleckiego i Martina Pieragsa, którzy zaprezentowali krótki program artystyczny.

11 sierpnia 2017 r. odbyło się w Teatrze Letnim długo wyczekiwane megawidowisko plenerowe z udziałem międzynarodowego chóru amatorskiego oraz artystów z Polski i Niemiec.

W realizacji przedstawienia ogromną rolę odegrał 200-osobowy chór wyłoniony z castingu jesienią 2016 r. Po spektaklu członkowie chóru oraz artyści uczestniczący w minispektaklach otrzymali od dyrektora Opery na Zamku pamiątkowe certyfikaty, podpisane przez reżysera, realizatorów oraz osoby prowadzące warsztaty wokalne i teatralne.  Było to ukoronowanie wielomiesięcznej pracy artystów oraz podziękowanie za ich trud i zaangażowanie w spektakl.„Pajace”, fot. P. GamdzykMiędzynarodowy chór amatorów, fot. P. Dul