+48 91 43 48 106

Spektakl: "Historia najmniej prawdopodobna" J. Kornowicz / Autor plakatu: Maciej Mizgalski / format: 100x70 cm

Plakat autorstwa Macieja Mizgalskiego powstał na podstawie scenografii do spektaklu, którą zaprojektowała Martyna Kander. Martyna Kander jest absolwentką Wydziału Scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i weneckiej Accademia di Belle Arti. Projektuje kostiumy oraz scenografię do spektakli teatralnych i operowych. Jest laureatką Nagrody im. T. Roszkowskiej, Nagrody im. L. Schillera, Nagrody im. J. Moskala na Festiwalu Nowej Scenografii i Nagrody Specjal¬nej ZASP im. A. Pronaszki. Zrealizowała spektakle m.in. w Operze na Zamku w Szczecinie (The Turn of the Screw, Hrabina Marica), Operze Nova w Bydgoszczy (Rigoletto, Straszny dwór), Teatrze Powszechnym w Warszawie (Romeo i Julia), Operze Kameralnej w Warszawie (Pigmalion), Teatrze im. J. Słowackiego (Romeo i Julia), Teatrze Narodowym w Warszawie (Opowieść zimowa), Teatrze Wielkim w Poznaniu (Legenda Bałtyku) i wielu innych. Jej prace pokazywane były na wystawach m.in. w Pekinie i Moskwie. Dwukrot¬nie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo¬wego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Pracuje na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Cena: 20.00 zł